BIP
Jesteś tutaj: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie/Aktualności
true6006000truetrue0truetruefadetrue

INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

Dodano 15 lipca, 2021

Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie otrzymał Grant na realizację projektu grantowego nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym zasady przyznawania grantów realizatorom tego programu.

Wysokość powierzonego grantu: 16.679,72 zł w tym:

1. ze środków UE 14.039,32 zł
2. ze środków Budżetu Państwa 2.640,40 zł

Termin realizacji grantu: do 31.08.2021 r.

Pokaż cały post...

Życzenia Świąteczne

Dodano 2 kwietnia, 2021

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy dużo zdrowia, radości i spokoju. Niech te Święta będą dla wszystkich czasem zadumy przepełnionym miłością od Zmartwychwstałego Chrystusa, a wiara przepełnia wasze serca.

Pokaż cały post...

INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

Dodano 31 grudnia, 2020

INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie otrzymał Grant na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Pomorskie S.O.S.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Celem powierzenia grantu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom. Przyznane granty zostaną wykorzystane na działanie obejmujące poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie poprzez doposażenie ich stanowisk pracy w środki ochrony osobistej, specjalistyczny sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne oraz wyposażenie służące ograniczaniu rozprzestrzeniania się epidemii.
Wysokość powierzonego grantu: 184.800 zł w tym:

1. ze środków UE 157.080 zł
2. ze środków Budżetu Państwa 27.720 zł

Termin realizacji grantu: do 31.12.2020 r.

Pokaż cały post...

W ten szczególny czas nadchodzących Świąt przesyłamy Wam najserdeczniejsze życzenia – zdrowia, pomyślności, radości życia. Niech dobroć i ciepło, które rodzą się w Boże Narodzenie na stałe zamieszkają w waszych sercach. Przeżyjcie ten czas pełni miłości i pełni wiary wejdźcie w zbliżający się Nowy 2021 Rok.

Pokaż cały post...

Projekt „Pomorskie Pomaga”

Dodano 22 grudnia, 2020

Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie otrzymał dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. „Pomorskie Pomaga” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Jest to specjalny instrument wsparcia uruchomiony przez Województwo Pomorskie w związku ze stanem epidemii COVID-19.
Środki uzyskane w ramach grantu przeznaczone są na wsparcie pracowników Domów Pomocy Społecznej pracujących z osobami z niepełnosprawnościami, przewlekle chorymi oraz starszymi w walce z epidemią covid-19. W ramach Grantu wsparciem zostanie objętych 55 pracowników. Otrzymany Grant zostanie przeznaczony na wypłatę 5-miesięcznych dodatków do wynagrodzeń dla pracowników świadczących bezpośrednią pracę z mieszkańcami (bez lekarzy i pielęgniarek). Łączna wartość grantu wynosi 398 750,00 zł.

Pokaż cały post...
Zakładki
  • Gmina Pelplin
  • Informator Pelpliński
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Miejski Ośrodek Kultury
  • Parafia Katedralna
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
  • Starostwo Powiatowe w Tczewie
Archiwum aktualności