BIP
Jesteś tutaj: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie/Kaplica
true6006000truetrue0truetruefadetrue

Kaplica

Kaplica jest częścią głównego budynku. Wiernie służy naszym pensjonariuszom oraz mieszkańcom miasta Pelplin.

Jej wyposażenie oraz usytuowanie pozwala na swobodną realizację praktyk religijnych. Ponieważ przeważająca liczba mieszkańców naszego Domu to katolicy w związku z tym, codziennie w kaplicy odbywają się msze i inne nabożeństwa.
Osobom leżącym zapewnia się również codzienny kontakt z kapłanem i przyjmowanie sakramentów oraz uczestnictwo we mszy, poprzez wewnętrzny kanał telewizyjny.

Zakładki
  • Gmina Pelplin
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
  • Starostwo Powiatowe w Tczewie
  • Parafia Katedralna
  • Informator Pelpliński
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Miejski Ośrodek Kultury