BIP
true6006000truetrue0truetruefadetrue

Misja

Misją naszego Domu jest:

Zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, zdrowotnych i społecznych w atmosferze życzliwości, serdeczności i troski o drugiego człowieka z poszanowaniem praw i godności osobistej.

Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględniają w szczególności wolność, intymność, i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności oraz indywidualne potrzeby. Placówka umożliwia i organizuje także korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym Dom udostępnia swój teren na potrzeby szkół, przedszkoli i innych instytucji z terenu gminy. Szczególnie w okresie letnim odbywają się u nas liczne imprezy okolicznościowe, także o charakterze otwartym, w których uczestniczą dzieci, emeryci i mieszkańcy miasta Pelplin.

Zakładki
  • Gmina Pelplin
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
  • Starostwo Powiatowe w Tczewie
  • Parafia Katedralna
  • Informator Pelpliński
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Miejski Ośrodek Kultury