BIP
Jesteś tutaj: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie/Archive for październik 2020

INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

Dodano 30 października, 2020

INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 na podstawie Umowy nr COVID.19. 11.24 zawartej między Narodowym Funduszem Zdrowia – Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku, a Powiatem Tczewskim na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie
Środki uzyskane w ramach grantu przeznaczone są na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu określonych w zatwierdzonym Wniosku o przyznanie grantu, stanowiącym załącznik nr 1 do powyższej Umowy.
Wysokość powierzonego grantu: 61.038,48 zł w tym:

1. ze środków UE 51.376,09 zł
2. ze środków Budżetu Państwa 9.662,39 zł

Termin realizacji grantu: do 30.10.2020 r.

Pokaż cały post...

INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie otrzymał Grant na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Pomorskie S.O.S.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Celem powierzenia grantu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom. Przyznane granty zostaną wykorzystane na działanie obejmujące poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie poprzez doposażenie ich stanowisk pracy w środki ochrony osobistej, specjalistyczny sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne oraz wyposażenie służące ograniczaniu rozprzestrzeniania się epidemii.
Wysokość powierzonego grantu: 181 200 zł w tym:

1. ze środków UE 154.020 zł
2. ze środków Budżetu Państwa 27.180 zł

Termin realizacji grantu: do 15.11.2020 r.

Zakładki
  • Gmina Pelplin
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
  • Starostwo Powiatowe w Tczewie
  • Parafia Katedralna
  • Informator Pelpliński
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Miejski Ośrodek Kultury