BIP
Jesteś tutaj: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie/Archive for lipiec 2021

INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

Dodano 15 lipca, 2021

Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie otrzymał Grant na realizację projektu grantowego nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym zasady przyznawania grantów realizatorom tego programu.

Wysokość powierzonego grantu: 16.679,72 zł w tym:

1. ze środków UE 14.039,32 zł
2. ze środków Budżetu Państwa 2.640,40 zł

Termin realizacji grantu: do 31.08.2021 r.

Pokaż cały post...
Zakładki
  • Gmina Pelplin
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
  • Starostwo Powiatowe w Tczewie
  • Parafia Katedralna
  • Informator Pelpliński
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Miejski Ośrodek Kultury