BIP
Jesteś tutaj: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie/Aktualności
true6006000truetrue0truetruefadetrue

Życzenia Świąteczne

Dodano Kwiecień 2, 2021

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy dużo zdrowia, radości i spokoju. Niech te Święta będą dla wszystkich czasem zadumy przepełnionym miłością od Zmartwychwstałego Chrystusa, a wiara przepełnia wasze serca.

Pokaż cały post...

INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

Dodano Grudzień 31, 2020

INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie otrzymał Grant na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Pomorskie S.O.S.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Celem powierzenia grantu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom. Przyznane granty zostaną wykorzystane na działanie obejmujące poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie poprzez doposażenie ich stanowisk pracy w środki ochrony osobistej, specjalistyczny sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne oraz wyposażenie służące ograniczaniu rozprzestrzeniania się epidemii.
Wysokość powierzonego grantu: 184.800 zł w tym:

1. ze środków UE 157.080 zł
2. ze środków Budżetu Państwa 27.720 zł

Termin realizacji grantu: do 31.12.2020 r.

Pokaż cały post...

W ten szczególny czas nadchodzących Świąt przesyłamy Wam najserdeczniejsze życzenia – zdrowia, pomyślności, radości życia. Niech dobroć i ciepło, które rodzą się w Boże Narodzenie na stałe zamieszkają w waszych sercach. Przeżyjcie ten czas pełni miłości i pełni wiary wejdźcie w zbliżający się Nowy 2021 Rok.

Pokaż cały post...

Projekt „Pomorskie Pomaga”

Dodano Grudzień 22, 2020

Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie otrzymał dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. „Pomorskie Pomaga” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Jest to specjalny instrument wsparcia uruchomiony przez Województwo Pomorskie w związku ze stanem epidemii COVID-19.
Środki uzyskane w ramach grantu przeznaczone są na wsparcie pracowników Domów Pomocy Społecznej pracujących z osobami z niepełnosprawnościami, przewlekle chorymi oraz starszymi w walce z epidemią covid-19. W ramach Grantu wsparciem zostanie objętych 55 pracowników. Otrzymany Grant zostanie przeznaczony na wypłatę 5-miesięcznych dodatków do wynagrodzeń dla pracowników świadczących bezpośrednią pracę z mieszkańcami (bez lekarzy i pielęgniarek). Łączna wartość grantu wynosi 398 750,00 zł.

Pokaż cały post...

INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

Dodano Październik 30, 2020

INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 na podstawie Umowy nr COVID.19. 11.24 zawartej między Narodowym Funduszem Zdrowia – Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku, a Powiatem Tczewskim na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie
Środki uzyskane w ramach grantu przeznaczone są na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu określonych w zatwierdzonym Wniosku o przyznanie grantu, stanowiącym załącznik nr 1 do powyższej Umowy.
Wysokość powierzonego grantu: 61.038,48 zł w tym:

1. ze środków UE 51.376,09 zł
2. ze środków Budżetu Państwa 9.662,39 zł

Termin realizacji grantu: do 30.10.2020 r.

Pokaż cały post...
Zakładki
  • Gmina Pelplin
  • Informator Pelpliński
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Miejski Ośrodek Kultury
  • Parafia Katedralna
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
  • Starostwo Powiatowe w Tczewie
Archiwum aktualności