BIP
Jesteś tutaj: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie/Tryb przyjęcia
true6006000truetrue0truetruefadetrue

Tryb przyjęcia

Osoby wymagające całodobowej opieki ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność, którym nie można zapewnić takiego wsparcia w środowisku domowym, powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS, GOPS) w swoim miejscu zamieszkania. Pracownik socjalny ośrodka wykona wywiad środowiskowy i zbierze niezbędne dokumenty.

W przypadku stwierdzenia konieczności umieszczenia, ośrodek wyda decyzję administracyjną kierującą do Domu Pomocy Społecznej, decyzję o umieszczeniu w danej placówce wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na podstawie tych decyzji można ubiegać się o przyjęcie do konkretnego Domu. W przypadku braku miejsc w najbliższym DPS można wpisać się w kolejkę oczekujących lub zwrócić się z zapytaniem o miejsce w innym Domu.

Zakładki
  • Gmina Pelplin
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
  • Starostwo Powiatowe w Tczewie
  • Parafia Katedralna
  • Informator Pelpliński
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Miejski Ośrodek Kultury