BIP
Jesteś tutaj: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie/Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie
true6004000truetrue0truetruefadetrue

Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie

Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie powstał w 1974 r., na bazie byłego sanatorium, jako Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych. Obecnie Dom posiada 156 miejsc, w tym 61 dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz 95 miejsc dla osób niepełnosprawnych fizycznie.

Jednostka mieści się na skrzyżowaniu ulic Starogardzkiej oraz Szpitalnej. Budynek główny został wybudowany ok. 1860r. z przeznaczeniem na szpital. Pełnił tą funkcję do 1951r. Następnie w latach 1951-1973 mieściło się tu Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze. W związku ze spadkiem zachorowań na gruźlice, od stycznia 1974r. budynek przeznaczono na Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych.

Pierwszym dyrektorem był p. Stanisław Marciński, następnie p. Wojciech Tomczak, p. Rufin Wysocki, p. Arkadiusz Kiemczyński. Od 1 lutego 2018r. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie jest pani Emilia Rzeniecka.

Dom składa się z kompleksu budynków usytuowanych w centrum miasta, blisko węzła autostrady A-1 i przystanku komunikacji. Kompleks tworzą: dwu kondygnacyjny budynek główny wyposażony w windę, nowy jednopiętrowy pawilon, także posiadający windę, parterowy budynek mieszkalny, kaplica oraz budynki techniczne. Placówkę otacza 1,2 ha terenu, zagospodarowanego ogrodem i stawem rybnym. Dom posiada zaplecze techniczne, umożliwiające samodzielne funkcjonowanie tj. pralnię, kuchnię, kaplicę, stołówki, ujęcie wodne, ogrzewanie gazowe. Wspomniany wyżej jednopiętrowy pawilon zaczęto budować wiosną 1997r., a ukończono w grudniu 1997r. Mieszkańcy wprowadzili się w czerwcu 1998r.

Dom Pomocy jest jednostką organizacyjną powiatu tczewskiego. Działa w formie jednostki budżetowej o zasięgu ponad gminnym. W latach 1993-2006 został całkowicie zmodernizowany, osiągając standardy unijne. Decyzją Nr 25/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. Wojewody Pomorskiego, Powiat Tczewski otrzymał zezwolenie na prowadzenie Domu na czas nieokreślony.

 

The suggested dose by doctors fit people, and 5mg of older people and malnourished patients, along with buy xanax online people with liver failure. The substance is usually recommended to be taken buy soma online right before bedtime.
Zakładki
  • Gmina Pelplin
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
  • Starostwo Powiatowe w Tczewie
  • Parafia Katedralna
  • Informator Pelpliński
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Miejski Ośrodek Kultury