BIP
Jesteś tutaj: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie/Usługi opiekuńcze
true6006000truetrue0truetruefadetrue

Usługi opiekuńcze

Dom udziela pomocy swoim mieszkańcom w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. Dotyczy to takich działań jak karmienie, pojenie, przewijanie, zapewnienie higieny osobistej, odwracanie ciała, wysadzanie na wózek inwalidzki, sprzątanie pomieszczenia, pomoc w poruszaniu się. Zapewnia również pomoc w zakresie potrzeb psychospołecznych. W  realizacji powyższych zadań  uczestniczy zatrudniony psycholog, pracownicy socjalni, kapelan, pielęgniarki, opiekunowie, pokojowe oraz  pozostali   pracownicy.

Pomoc świadczona jest również w zakresie załatwiania spraw osobistych. Należą do nich np. wykręcenie numeru telefonu, umówienie wizyty lekarskiej i zorganizowanie transportu, pomoc i asystowanie w trakcie załatwiania spraw urzędowych, napisanie listu lub pisma, utrzymywanie kontaktów z rodziną i znajomymi, zapewnienie bezpiecznego przechowywania pieniędzy i przedmiotów wartościowych, zaspokajanie potrzeb kulturalnych i bytowych (zakupy).

Zakładki
  • Gmina Pelplin
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
  • Starostwo Powiatowe w Tczewie
  • Parafia Katedralna
  • Informator Pelpliński
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Miejski Ośrodek Kultury