BIP
Jesteś tutaj: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie/Tradycyjne sadzenie drzewka Złotej Renety w naszym Domu
true6006000truetrue0truetruefadetrue

Stało się już tradycją, iż w przeddzień Jarmarku Cysterskiego w ogrodzie naszej placówki przedstawiciele władz miasta Pelplin dokonują uroczystego sadzenia drzewka Złotej Renety. 18 września br. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Pan Patryk Demski wraz z Dyrektorem DPS-u Panem Rufinem Wysockim posadzili kolejną jabłoń, która powiększyła nasz owocowy sad.

Zakładki
  • Gmina Pelplin
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
  • Starostwo Powiatowe w Tczewie
  • Parafia Katedralna
  • Informator Pelpliński
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Miejski Ośrodek Kultury