BIP
Jesteś tutaj: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie/Próbna ewakuacja w DPS Pelplin
true6006000truetrue0truetruefadetrue

W dniu 20 listopada br. odbyła się próbna ewakuacja w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie przy ul. Szpitalnej 2. Brali w niej udział: trzy  zastępy OSP Pelplin, jeden zastęp JRG z Tczewa, z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Tczewie st. Kap. Z. Rzepka, Pan  Mirosław Chyła Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, przedstawiciele Zespołu Zarządzania Kryzysowego  MiG Pelplin pani  Ewa Kosiecka i pani Karina Kitta-Smolinska oraz przedstawiciele firmy Pio-Mar zajmujący się obsługą p.poż w  DPS Pelplin.

Celem akcji było sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia pożarem oraz doskonalenie wzajemnej współpracy wszystkich pracujących na miejscu służb.

Podczas ewakuacji skontrolowano m. in. drogi ewakuacyjne, 
sprzęt przeciwpożarowy w budynku, przeszkolenie personelu, a także działanie systemu monitoringu pożarowego oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Pożar został ugaszony, osoby wyewakuowane, a personel DPS zadowolony z udanego szkolenia i nowo nabytej wiedzy.

Dyrektor Domu Emilia Rzeniecka podziękowała wszystkim zaangażowanym  za pomyślnie przeprowadzoną   próbę ewakuacyjną.

Ćwiczenia przebiegły sprawnie i zakończyły się podsumowaniem, w którym przekazano spostrzeżenia i wnioski 🙂  

       

Fotografie   autorstwo – Biuro Obsługi Firm PIO-MAR s.c.                                  

Zakładki
  • Gmina Pelplin
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
  • Starostwo Powiatowe w Tczewie
  • Parafia Katedralna
  • Informator Pelpliński
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Miejski Ośrodek Kultury