BIP
Jesteś tutaj: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie/Powitanie nowej Pani Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie
true6006000truetrue0truetruefadetrue

1 lutego 2018r. Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie powitał nowego Dyrektora, którym została Pani Emilia Rzeniecka. Podczas oficjalnego powitania obecni byli przedstawiciele organów samorządowych  wicestarosta powiatu Tczewskiego Zbigniew Zgoda, Członek Zarządu Powiatu Tczewskiego Adam Klimczak, ustępujący Dyrektor Arkadiusz Kiemczyński, wcześniejszy Dyrektor Rufin Wysocki oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin pan Patryk Demski. Podczas powitania pani Dyrektor  z ust zaproszonych gości padły bardzo ciepłe słowa uznania, gratulacje, a także  życzenia pomyślności  i wielu sukcesów  w nowej pracy.

Poniżej kilka informacji, aby przybliżyć mieszkańcom i pracownikom  osobę  naszej Pani Dyrektor.

Emilia Rzeniecka ( z d. Idziak) jest absolwentką  I LO im. Marii Skłodowskiej- Curie w Starogardzie Gd. Następnie kontynuowała  naukę w  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie w roku 2002 uzyskała tytuł magistra w specjalności pedagog resocjalizacji. W 2003 r. otrzymała tytuł specjalisty d/s. psychologiczno -socjologicznych w Centrum Kształcenia Kadr w Gdańsku.  Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania  Organizacji Pomocy Społecznej  ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim  w 2011r.

Od 2003r. do stycznia 2018r. pracowała w Domu Pomocy Społecznej w Damaszce   (przeznaczonym  dla osób przewlekle psychicznie chorych)  na stanowisku kierownika działu. W latach 2008 – 2011 była rodzinnym  kuratorem społecznym przy  Sądzie Rejonowym w Tczewie. Wiedzę i zdobyte doświadczenie wykorzystuje angażując się  w pracę  na rzecz działalności społecznej. Od 2014 do stycznia 2018r. pełniła funkcję radnej Radzie Powiatu Tczewskiego. Wybrana dzięki zaufaniu wyborców z listy KKR pracowała w Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej oraz Komisji Edukacji, Kultury , Sportu i Promocji.

Prywatnie – urodzona w 1978r . Mieszka w Turzu, dwoje dzieci Patrycja i Patryk.  W życiu ceni prostolinijność, zaufanie i szacunek  do drugiego człowieka.

Gratulujemy nowej Pani Dyrektor, życząc powodzenia i zadowolenia z  nowej pracy 🙂  

Zakładki
  • Gmina Pelplin
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
  • Starostwo Powiatowe w Tczewie
  • Parafia Katedralna
  • Informator Pelpliński
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Miejski Ośrodek Kultury