BIP
Jesteś tutaj: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie/Nabór do pracy
true6006000truetrue0truetruefadetrue

Nabór do pracy

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ze zm.) w przypadku każdorazowej potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym przeprowadzany będzie otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ogłoszenia o naborze umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.tczew.pl) oraz na tablicy informacyjnej Domu w budynku Administracji.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie na stanowiskach, które nie zaliczane są do stanowisk urzędniczych tj. pielęgniarka, opiekun, pokojowa, dietetyk, pracownik socjalny, pracownik ds. kulturalno-oświatowych, magazynier, kucharka, praczka i in. zapraszamy do składania ofert w sekretariacie DPS w Pelplinie, ul. Szpitalna 2, lub przesyłania pocztą na adres Domu (adm.dps.pelplin@wp.pl)

Zakładki
  • Gmina Pelplin
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
  • Starostwo Powiatowe w Tczewie
  • Parafia Katedralna
  • Informator Pelpliński
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Miejski Ośrodek Kultury