BIP
Jesteś tutaj: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie/Udział w Halowym Turnieju PETANQUE o Puchar Kierownika GOPS Subkowy
true6006000truetrue0truetruefadetrue

3 marca 2018r. udaliśmy się z grupą Mieszkańców do miejscowości Subkowy na Halowy Turniej PETANQUE, zwany potocznie  grą w świnkę. Po przyjeździe na miejsce zgłosiliśmy naszych dwie drużyny, a następnie przystąpiliśmy do halowej rozgrzewki. O godz.10.00  nastąpiło oficjalne otwarcie turnieju oraz przedstawienie wszystkich uczestników oraz ich opiekunów. Organizatorem Turnieju o Puchar Kierownika GOPS Subkowy był Uczniowski Klub Sportowy PETANQUE Subkowy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach. Wśród uczestników biorących udział w turnieju znaleźli się: Zespół Szkół Specjalnych w Sopocie, Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Kaliskach oraz  Domy Pomocy Społecznej z Damaszki, Rudna oraz Pelplina. Współorganizatorem Turnieju Petanque był Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Narkowach .

Od godz.10.00 do godz.14.00 piętnaście zespołów rozgrywało kolejno 5 rund, z których każda trwała  30 minut. Wśród grających panowała sportowa oraz koleżeńska atmosfera. W przerwach można było posilić się kawą oraz słodkim poczęstunkiem. O godz.12.00 wszyscy udaliśmy się na obiad, po którym rozegrano ostatnie rundy.

O godz.14.00 organizatorzy zabrali się do podliczania punktów. Nasi mieszkańcy w klasyfikacji drużynowej zajęli: panowie  Rafał i Marcin 6 miejsce oraz panie: Magda i Ela 12 miejsce. Jak na pierwszy nasz udział tego typu turnieju uważamy nasz wynik za świetny. Natomiast  zaszczytne I miejsce przypadło uczestnikom  ŚDPS z Sopotu.

Mamy nadzieję, iż będziemy mieli okazję gościć jeszcze na kolejnych Turniejach PETANQUE. Gra bardzo nam się spodobała jest lekka i przyjemna, dlatego też  myślimy o zapoznaniu z nią szerszego grona podopiecznych Pelplińskiego Domu.

Zakładki
  • Gmina Pelplin
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
  • Starostwo Powiatowe w Tczewie
  • Parafia Katedralna
  • Informator Pelpliński
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Miejski Ośrodek Kultury