BIP
Jesteś tutaj: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie/Zaplecze gospodarcze
true6006000truetrue0truetruefadetrue

Zaplecze gospodarcze

Zaplecze gospodarcze składa się z kuchni, pralni, magazynów , garażu, warsztatu do napraw oraz innych pomieszczeń koniecznych do świadczenia mieszkańcom DPS usług bytowych. Zaplecze gospodarcze odpowiada wszelkim wymogom zawartym w stosownych przepisach prawa i jest wyposażone w sprzęt umożliwiający efektywne spełnianie swoich funkcji.

fade

Kuchnia

Kuchnia

Pralnia

Pralnia

Pralnia

Zakładki
  • Gmina Pelplin
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
  • Starostwo Powiatowe w Tczewie
  • Parafia Katedralna
  • Informator Pelpliński
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Miejski Ośrodek Kultury