BIP
Jesteś tutaj: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie/Terapia zajęciowa
true6006000truetrue0truetruefadetrue

Terapia zajęciowa

Podstawowym celem terapii zajęciowej w naszym Domu jest zwiększenie zakresu samodzielności i zaradności życiowej,wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej,kształtowanie charakteru,nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Kierowani poczuciem odpowiedzialności za rozwój naszych mieszkańców przykładamy dużą wagę do przebiegu i realizacji zajęć. Zajęcia terapeutyczne w naszym Domu prowadzone są przez instruktora kulturalno-oświatowego i opiekuna odbywają się codziennie od godz. 7.00 do 15.00 i w miarę potrzeb poza godzinami pracy.

Zróżnicowany zestaw zajęć daje mieszkańcom możliwość pożytecznego spędzenia czasu. Zajęcia stymulują wzajemne kontakty, relaksują i pozytywnie wpływają na życie mieszkańców.

Zajęcia obejmują:

1. Muzykoterapia
Uznaje się, że już sam kontakt z muzyką, jej odtwarzanie lub tworzenie ma znaczący walor terapeutyczny. Potocznie mianem muzykoterapii określa się niekiedy również terapię zajęciową, w której muzyka, śpiew, czy gra na instrumentach odgrywają podstawową rolę. W sesji muzykoterapii może uczestniczyć każda osoba, bez względu na poziom jej umiejętności muzycznych, stopień niepełnosprawności, czy rodzaj zaburzeń.

2. Dramatoterapia
Terapia wykorzystująca elementyteatru, która polega na przygotowywaniu przez mieszkańców przedstawień teatralnych i udziale w nich. Ważnym elementem jest dyskusja nad tym co się wydarzyło na scenie i jakie towarzyszyły temu uczucia. Teatr jest najbardziej magiczną dziedziną sztuki. Tworzy iluzję rzeczywistości, a czasami kreuje zupełnie nowy świat. Teatr bawi, wychowuje i uczy.

3. Ergoterapia
Terapia poprzez pracę; polega na dostosowaniu pracy do możliwości mieszkańca, uwzględniając zainteresowania i umiejętności. Jest prowadzona metodą „małych kroków”.

4. Ludoterapia
Terapia wykorzystująca gry i zabawy, w których uczestniczą mieszkańcy.

Zakładki
  • Gmina Pelplin
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
  • Starostwo Powiatowe w Tczewie
  • Parafia Katedralna
  • Informator Pelpliński
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Miejski Ośrodek Kultury