BIP
Jesteś tutaj: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie/INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU
true6006000truetrue0truetruefadetrue

INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie otrzymał Grant na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów w  walce z epidemią COVID-19 w  ramach projektu pn. „Pomorskie S.O.S.” współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Celem powierzenia grantu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom. Przyznane granty zostaną wykorzystane na działanie obejmujące  poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie poprzez doposażenie ich stanowisk pracy w środki ochrony osobistej, specjalistyczny sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne oraz wyposażenie służące ograniczaniu rozprzestrzeniania się epidemii.

Wysokość powierzonego grantu: 184.800 zł w tym:

  1. ze środków UE 157.080 zł
  2. ze środków Budżetu Państwa 27.720 zł

Termin realizacji grantu: do 31.12.2020 r.

Zakładki
  • Gmina Pelplin
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
  • Starostwo Powiatowe w Tczewie
  • Parafia Katedralna
  • Informator Pelpliński
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Miejski Ośrodek Kultury