BIP
Jesteś tutaj: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie/Projekt „Pomorskie Pomaga”
true6006000truetrue0truetruefadetrue

Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie otrzymał dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. „Pomorskie Pomaga” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Jest to specjalny instrument wsparcia uruchomiony przez Województwo Pomorskie w związku ze stanem epidemii COVID-19.

Środki uzyskane w ramach grantu przeznaczone są na wsparcie pracowników Domów Pomocy Społecznej pracujących z osobami z niepełnosprawnościami, przewlekle chorymi oraz starszymi w walce z epidemią covid-19. W ramach Grantu wsparciem zostanie objętych 55 pracowników. Otrzymany Grant zostanie przeznaczony na wypłatę  5-miesięcznych dodatków do wynagrodzeń dla pracowników świadczących bezpośrednią pracę z mieszkańcami (bez lekarzy i pielęgniarek). Łączna wartość grantu wynosi  398 750,00 zł.

Zakładki
  • Gmina Pelplin
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
  • Starostwo Powiatowe w Tczewie
  • Parafia Katedralna
  • Informator Pelpliński
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Miejski Ośrodek Kultury