BIP
Jesteś tutaj: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie/INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU
true6006000truetrue0truetruefadetrue

INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

 

Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 na podstawie Umowy  nr  COVID.19. 11.24  zawartej między Narodowym Funduszem Zdrowia – Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku, a Powiatem Tczewskim na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie

Środki uzyskane w ramach grantu przeznaczone są na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu określonych  w zatwierdzonym Wniosku o przyznanie grantu, stanowiącym załącznik nr 1 do powyższej Umowy.

Wysokość powierzonego grantu: 61.038,48 zł w tym:

 

  1. ze środków UE 51.376,09 zł
  2. ze środków Budżetu Państwa 9.662,39 zł

 

Termin realizacji grantu: do 30.10.2020 r.

Zakładki
  • Gmina Pelplin
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
  • Starostwo Powiatowe w Tczewie
  • Parafia Katedralna
  • Informator Pelpliński
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Miejski Ośrodek Kultury